Služby

 • Znalecké posudky pro základní obor zemědělství, pro odvětví ovocnářství a zahradnictví se specializací dendrologie, sadovnictví, květinářství.
 • Znalecké posudky pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací zahradní a krajinářská tvorba, ovocnářství a zahradnictví, dendrologie, sadovnictví. 
 • Živnostenský list IČ: 688 39 022, předmět podnikání: projekční činnost v zahradní a krajinářské tvorbě a výkon dozoru nad realizací sadových projekt
 • Dendrologické průzkumy
 • Hodnocení míry poškození jednotlivých dřevin a porostů (dřevin i bylin)
 • Stanovení funkčního a estetického významu dřevin ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – příloha k žádosti o povolení pokácení dřevin
 • Komplexní vyhodnocení zjištěného stavu jednotlivých dřevin a porostů (dřevin i bylin), zejména z hlediska kompozičního, zdravotního stavu, jejich vitality, stability (tzv. provozní bezpečnosti) a perspektivy na daném stanovišti
 • Komplexní vyhodnocení sadovnických úprav z hlediska funkčního a kompozičního, kvality realizace provedených prací a údržby
 • Hodnocení míry poškození jednotlivých dřevin a porostů (dřevin i bylin)
 • Stanovení funkčního a estetického významu dřevin ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – příloha k žádosti o povolení pokácení dřevin
 • Znalecké a odborné posudky stanovení ceny dřevin dle platných právních předpisů o oceňování majetku
 • Znalecké a odborné posudky stanovení výše vzniklé škody na jednotlivých dřevinách, porostech (dřevin i bylin)
 • Výkon dozoru nad realizací projektů v oblasti sadovnictví a krajinářské tvorby
 • Plány údržby sadovnických úprav nebo jednotlivých kompozičních celků či prvků
 • Dendrologické průzkumy, před projektová příprava
 • Pasportizace zeleně
 • Poradenství v oblasti zahradnictví, dendrologie, sadovnictví a květinářství
 • Návrhy a studie menších sadovnických úprav, zahrad či jednotlivých kompozičních celků (např. trvalkových záhonů), speciálních výsadeb (např. vřesovišť).